Felhasználási feltételek

Általános Szerződési Feltételek

I.

Alapvető rendelkezés

 

 1. Ezeket az általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: szerződési feltételek) a 1751. és azt követő §-ok alapján adják ki. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 89/2012.

Papírenské zboží s.r.o.

IČ: 47900865

DIČ: CZ47900865

rezidencia: Plucárna 3919/11, 69501 Hodonín

bejegyezték a brünni tartományi bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartásba, partíció  A, bélés 4977               

elérhetőségei: Ing. Martin Hošek

email   info@gastroirodaszer.hu

telefon +420 602 772 068

www. gastroirodaszer.hu

(dále jen „prodávající“)

 

 1. Jelen szerződési feltételek szabályozzák az eladó és azon természetes személy kölcsönös jogait és kötelezettségeit, akik a fogyasztói tevékenységén kívül, vagy üzleti tevékenysége keretében adásvételi szerződést kötnek (a továbbiakban: vevő ) egy internetes felületen keresztül, amely a www. gastroirodaszer.hu. (a továbbiakban: "online áruház").
 2. A feltételek az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződés eltérő rendelkezései elsőbbséget élveznek a jelen feltételekben foglaltakkal szemben

II.

Információk az árukról és árakról

 1. Az árukra vonatkozó információk, beleértve az egyes áruk árait és főbb jellemzőit, az egyes árukra vonatkozóan az online áruház katalógusában találhatók. Az áruk árai tartalmazzák az általános forgalmi adót, az összes kapcsolódó díjat és az áru visszaküldésének költségét, ha az áru természeténél fogva nem küldhető vissza a szokásos postai úton. A termékek árai mindaddig érvényesek, amíg a webáruházban megjelennek. Ez a rendelkezés nem zárja ki az adásvételi szerződés megkötését egyénileg elfogadott feltételek mellett.
 2. Az online áruház katalógusában elhelyezett áruk minden bemutatása tájékoztató jellegű, és az eladó nem köteles ezen árukra vonatkozóan adásvételi szerződést kötni.
 3. Az áruk csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségekről szóló tájékoztatást az online áruházban teszik közzé. A webáruházban feltüntetett áruk csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó tájékoztatás csak abban az esetben érvényes, ha az árut Magyarország területén belül szállítják.
 4. Az áru vételárából adott kedvezmények egymással nem vonhatók össze, kivéve, ha az eladó és a vevő másként állapodnak meg.
 5. Minden kép csak illusztráció.

 

III.

Megrendelés és adásvételi szerződés megkötése

 1. Az adásvételi szerződés megkötésével összefüggésben a vevőnél a távközlő eszközök használata során felmerülő költségeket (internetkapcsolat költsége, telefonhívások költsége) a vevő maga fizeti. Ezek a költségek nem térnek el az alapkamattól.
 2. A vásárló az alábbi módokon rendeli meg az árut:
 • ügyfélfiókján keresztül, ha korábban regisztrált az online áruházba
 • a megrendelőlap regisztráció nélküli kitöltésével.
 1. Megrendeléskor a vásárló kiválasztja az árut, az áruk darabszámát, a fizetési és szállítási módot.
 2. A megrendelés elküldése előtt a vásárló ellenőrizheti és megváltoztathatja a megrendelésben megadott adatait. A vevő a megrendelést a MEGRENDELÉS gombra kattintva küldi el az eladónak. A megrendelésben szereplő adatokat az eladó helyesnek tekinti. A megrendelés érvényességének feltétele, hogy a megrendelőlapon minden kötelező adatot kitöltsön, és a vásárló igazolja, hogy a jelen feltételeket megismerte.
 3. Az eladó a megrendelés kézhezvételét követően haladéktalanul visszaigazolást küld a vásárlónak a megrendelés kézhezvételéről arra az e-mail címre, amelyet a vevő a megrendelés leadásakor megadott. Ez a visszaigazolás automatikus és nem minősül szerződéskötésnek, az adásvételi szerződés csak a megrendelés eladó általi elfogadását követően jön létre. A megrendelés elfogadásáról szóló értesítést a vevő e-mail címére kézbesítjük.
 4. Ha az eladó a megrendelésben szereplő feltételek valamelyikét nem tudja teljesíteni, úgy módosított ajánlatot küld a vevőnek az e-mail címére. A módosított ajánlat az adásvételi szerződés új tervezetének minősül, és az adásvételi szerződés ebben az esetben úgy jön létre, hogy a vevő a jelen szerződési feltételekben megadott e-mail címére visszaigazolja az ajánlat elfogadását.
 5. Az eladó által elfogadott minden megrendelés kötelező érvényű. A vevő mindaddig elállhat a megrendelésétől, amíg a vevő meg nem kapja az eladótól a megrendelés elfogadásáról szóló értesítést. A vásárló a jelen szerződési feltételekben meghatározott eladó e-mailben lemondhatja a megrendelését.
 6. Abban az esetben, ha nyilvánvaló technikai hiba történt az eladó részéről az áru webáruházban történő árának feltüntetésekor, vagy a megrendelés során, az eladó nem köteles az árut ezen nyilvánvalóan hibásan a vevőnek átadni. ár, még akkor is, ha a vevőnek a jelen feltételek szerint automatikus visszaigazolást küldtek a megrendelés átvételéről. Az eladó indokolatlan késedelem nélkül értesíti a vevőt a hibáról, és módosított ajánlatot küld e-mail címére. A módosított ajánlat az adásvételi szerződés új tervezetének minősül, és az adásvételi szerződés ebben az esetben úgy jön létre, hogy a vevő elfogadja az eladó e-mail címére.

 

IV.

Ügyfél fiókja

 1. A vásárló online áruházban történő regisztrációja alapján a vásárló hozzáférhet ügyfélfiókjához. A vásárló megrendelheti az árut az ügyfélszámlájáról. A vásárló regisztráció nélkül is rendelhet árut
 2. Vevői fiók regisztrálásakor és árurendeléskor a vásárló köteles minden adatot helyesen és a valóságnak megfelelően megadni. A Vevő köteles a felhasználói fiókjában megadott adatokat bármilyen változás esetén frissíteni. A vásárló által a vevő fiókjában és az áru megrendelésekor megadott adatokat az eladó helyesnek tekinti.
 3. Az ügyfélfiókhoz való hozzáférést felhasználónév és jelszó biztosítja. A vevő köteles az ügyfélfiókjához való hozzáféréshez szükséges információkat bizalmasan kezelni. Az eladó nem vállal felelősséget az ügyfélfiókkal harmadik felek általi visszaélésért.
 4. A vevő nem jogosult az ügyfélfiók harmadik fél általi használatára.
 5. Az eladó megszüntetheti a felhasználói fiókot, különösen akkor, ha a vevő már nem használja felhasználói fiókját, vagy ha a vevő megszegi az adásvételi szerződésben és a jelen feltételekben vállalt kötelezettségeit.
 6. Vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem biztos, hogy folyamatosan elérhető, különös tekintettel az eladó hardver és szoftver berendezéseinek szükséges karbantartására, ill. harmadik felek hardver- és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartása.

 

V.

Fizetési feltételek és áruszállítás

 1. Az áru árát és az áru adásvételi szerződés szerinti szállításával kapcsolatos költségeket a vevő az alábbi módokon fizetheti meg:
 • készpénz nélküli átutalással az eladó IBAN: CZ32 0100 0001 3102 0637 0277 számú, a Komerční bank a.s. vezetett bankszámlájára.
 • készpénzmentes fizetési kártyáva
 1. A vevő a vételárral együtt köteles megfizetni az eladónak az áru csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségeket a megállapodás szerinti összegben. Kifejezetten eltérő rendelkezés hiányában a vételár tartalmazza az áru kiszállításával kapcsolatos költségeket is.
 2. Készpénzes fizetés esetén a vételár az áru átvételekor esedékes. Készpénz nélküli fizetés esetén a vételár az adásvételi szerződés megkötésétől számított 3 napon belül esedékes.
 3. Készpénz nélküli fizetés esetén a vevő vételár fizetési kötelezettsége akkor teljesül, amikor a megfelelő összeget az eladó bankszámláján jóváírják.
 4. Az eladó előleget vagy más hasonló fizetést nem követel a vevőtől. A vételár kifizetése az áru kiszállítása előtt nem foglaló.
 5. Az adásvételi nyilvántartási törvény szerint az eladó köteles nyugtát kiállítani a vevőnek. Ugyanakkor köteles a beérkezett eladásokat az adóügyintézőnél online nyilvántartani, műszaki hiba esetén legkésőbb 48 órán belül.
 6. Az árut a vevőnek szállítjuk:
 • a vevő által a megrendelésben megadott címre
 • személyes átvétellel az eladó telephelyén

 

 1. A szállítási mód kiválasztása az árurendelés során történik.
 2. Az áru kiszállításának költségei az áru feladási és átvételi módjától függően a vevő megrendelésében és az eladó megrendelés visszaigazolásában szerepelnek. Abban az esetben, ha a fuvarozási módot a vevő külön kérése alapján kötik meg, a vevő viseli az ezzel a szállítási móddal kapcsolatos kockázatot és minden többletköltséget.
 3. Ha az adásvételi szerződés szerint az eladó köteles az árut a vevő által a megrendelésben megjelölt helyre leszállítani, úgy a vevő köteles az árut átvételkor átvenni. Ha a vevő részéről felmerült okok miatt az árut ismételten vagy a megrendelésben megjelölttől eltérő módon szükséges leszállítani, a vevő köteles megfizetni az áru ismételt leszállításával járó költségeket, ill. más szállítási módhoz kapcsolódó költségek.
 4. A vevő az áru fuvarozótól történő átvételekor köteles ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét, és hiba esetén haladéktalanul értesíteni a szállítót. A küldeménybe való illetéktelen behatolást jelző csomagolás megsértése esetén a vevőnek nem kell átvennie a szállítmányt a szállítmányozótól.
 5. Az eladó adóbizonylatot - számlát - állít ki a vevőnek. Az adóbizonylatot a vevő e-mail címére küldjük.
 6. A vevő az áru tulajdonjogát az áru teljes vételárának a szállítási költséggel együtt történő megfizetésével, de először az áru átvételével szerzi meg. Az áru véletlen megsemmisüléséért, sérüléséért vagy elvesztéséért való felelősség a vevőre száll át az áru átvételének időpontjában, vagy akkor, amikor a vevőnek az áru átvételének kötelezettsége volt, de ezt nem az adásvételi szerződés megszegésével tette meg.

 

 

VI.

Elállás a szerződéstől

 1. Az a vevő, aki adásvételi szerződést fogyasztói tevékenységén kívül kötött, jogosult az adásvételi szerződéstől elállni
 2. A szerződéstől való elállás határideje 14 nap)
  1. az áru átvételének napjától,
  2. az utolsó áruszállítás átvételének napjától, ha a szerződés tárgya többféle áru vagy több alkatrész szállítása
  3. az első áruszállítás átvételének napjától, ha a szerződés tárgya rendszeres ismételt áruszállítás.
 3. A vevő nem állhat el többek között az adásvételi szerződéstől:
 • szolgáltatásnyújtás, ha azt a szerződéstől való elállási határidő lejárta előtt az ő előzetes, kifejezett hozzájárulásával teljesítették, és az eladó a szerződés megkötése előtt tájékoztatta a vevőt, hogy ebben az esetben nincs joga a szerződéstől elállni.
 • olyan áruk vagy szolgáltatások szállításáról, amelyek ára az eladó akaratától függetlenül a pénzügyi piac ingadozásaitól függ, és amelyek az elállási időszak alatt előfordulhatnak,
 • olyan szeszes italok szállításáról, amelyek csak harminc nap elteltével szállíthatók ki, és amelyek ára az eladó akaratától függetlenül a pénzügyi piac ingadozásaitól függ,
 • a vevő kívánsága szerint vagy személye számára módosított áruk szállításáról,
 • romlandó áruk szállítása, valamint olyan áruk szállítása, amelyek a kiszállítást követően helyrehozhatatlanul összekeveredtek más árukkal,
 • olyan zárt csomagolású áru szállítása, amelyet a vevő a csomagolásból kivett, és higiéniai okokból nem lehetséges visszaküldeni,
 • hang- vagy képfelvétel vagy számítógépes program átadása, ha az sérti az eredeti csomagolást,
 • újságok, folyóiratok vagy folyóiratok kézbesítése,
 • digitális tartalom kézbesítése, ha azt nem fizikai adathordozón szállították, és a vevő előzetes, kifejezett hozzájárulásával az elállási határidő lejárta előtt kézbesítették, és az eladó a szerződés megkötése előtt tájékoztatta a vevőt, hogy ebben az esetben nem jogában áll elállni a szerződéstől,
 • a Ptk. 1837. §-ában meghatározott egyéb esetekben.
 1. Az elállási határidő betartása érdekében a vásárlónak az elállási határidőn belül elállási nyilatkozatot kell küldenie.
 2. Az adásvételi szerződéstől való elálláshoz a vevő az eladó által biztosított elállási nyilatkozat-mintát használhatja. Az adásvételi szerződéstől való elállást a vevő az eladó jelen feltételekben meghatározott e-mail-címére vagy szállítási címére küldi meg. Az eladó haladéktalanul visszaigazolja a vevőnek az űrlap átvételét.
 3. A szerződéstől elállt vevő köteles az árut az eladónak a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül visszaküldeni. A vevő viseli az áru eladónak történő visszaküldésével járó költségeket akkor is, ha az árut jellegéből adódóan a szokásos postai úton nem lehet visszaküldeni.
 4. Ha a vevő eláll a szerződéstől, az eladó haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül visszaküldi neki a tőle kapott összes pénzt, beleértve a szállítási költségeket is, ugyanilyen módon. Az eladó a kapott pénzt más módon csak abban az esetben adja vissza a vevőnek, ha a vevő beleegyezik, és ez nem jár többletköltséggel.
 5. Ha a vevő az eladó által kínált legolcsóbb szállítási módtól eltérő szállítási módot választott, az eladó az áru kiszállítási költségét a megajánlott áru legolcsóbb szállítási módjának megfelelő összegben visszatéríti a vevőnek. .
 6. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó nem köteles a kapott pénzt visszaadni a vevőnek, mielőtt a vevő átadja neki az árut, vagy bizonyítja, hogy az árut elküldte az eladónak.
 7. Az árut a vevőnek sértetlenül, sértetlenül és lehetőség szerint az eredeti csomagolásban kell visszaküldenie az eladónak. Az eladó jogosult az áruban okozott kár megtérítési igényét egyoldalúan beszámítani a vevő vételár-visszatérítési igényébe.
 8. Az eladó jogosult elállni az adásvételi szerződéstől a készlet elfogyása, az áru nem elérhetősége miatt, vagy ha az áru gyártója, importőre vagy szállítója leállította az áru előállítását vagy behozatalát. Az eladó a megrendelésben megadott e-mail címen haladéktalanul tájékoztatja a vásárlót, és az adásvételi szerződéstől való elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldi a tőle a szerződés alapján kapott valamennyi pénzeszközt, beleértve a szállítási költséget is, azonos módon. , vagy a vevő által meghatározott módon.

VII.

Hibás teljesítésből eredő jogok

 1. Az eladó felelősséggel tartozik a vevő felé, hogy az áru átvételkor hibátlan. Az eladó különösen felelős a vevő felé azért, hogy abban az időben, amikor a vevő átvette az árut:

 

 • az áru rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyekben a felek megállapodtak, megállapodás hiányában pedig azokkal a tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyeket az eladó vagy a gyártó leírt, vagy amelyeket a vevő az áru jellegére tekintettel és a reklám alapján elvárt. általuk végrehajtott,
 • az áru alkalmas arra a célra, amelyet az eladó a használatukra vonatkozóan megjelöl, vagy amelyre az ilyen típusú árukat általában használják,
 • az áru minősége vagy kialakítása megfelel a szerződött mintának vagy modellnek, ha a minőséget vagy kivitelt a szerződéses minta vagy modell szerint határozták meg,
 • az áru a megfelelő mennyiségben, méretben vagy súlyban és
 • az áru megfelel a jogszabályi előírásoknak.

 

 

 1. Ha a hiba az áru átvételétől számított hat hónapon belül válik nyilvánvalóvá, úgy tekintjük, hogy az áru már az átvételkor hibás volt. A vásárló a fogyasztási cikken keletkezett hibából eredő jogát az átvételtől számított huszonnégy hónapon belül jogosult gyakorolni. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az alacsonyabb áron értékesített árukra, amelyeknél alacsonyabb áron állapodtak meg, az áru szokásos használatából eredő elhasználódására, a használt árura a használat vagy elhasználódás mértékének megfelelő hibára. és elszakad az áru a vevő általi átvételkor, vagy ha ebből az áru jellegéből adódóan.
 2. Hiba esetén a vevő reklamációval élhet az eladóval és követelheti:

 

 • csere új árukra,
 • áru javítása,
 • ésszerű engedmény a vételárból,
 • elállni a szerződéstől.
 •  
 1. A vevőnek jogában áll elállni a szerződéstől,
 • ha az árunak jelentős hibája van,
 • ha a javítást követően ismétlődő hiba vagy hiányosságok miatt a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni,
 • nagyobb számú termékhiba esetén.

 

 1. Az eladó köteles a reklamációt minden olyan intézményben befogadni, ahol a reklamáció elfogadása lehetséges, esetleg székhelyén vagy telephelyén is. Az eladó köteles írásban visszaigazolni a vevőt arról, hogy a vevő mikor gyakorolta a jogát, mi a reklamáció tartalma, és a vevő a követelés kezelésének módját milyen módon kéri, valamint a kereset kezelésének időpontját és módját. reklamáció, ideértve a javítás és annak időtartamának igazolását, vagy a panasz elutasításának írásos indoklását.
 2. A panaszról az eladó vagy az általa meghatalmazott munkatárs haladéktalanul, összetett esetekben három munkanapon belül dönt. Ebbe az időtartamba nem tartozik bele a hiba szakértői megítéléséhez szükséges, a termék vagy szolgáltatás típusának megfelelő idő. A reklamációt – ideértve a hiba elhárítását is – haladéktalanul, de legkésőbb a reklamáció benyújtásától számított 30 napon belül kell kezelni, kivéve, ha az eladó és a vevő ennél hosszabb határidőben állapodnak meg. Ezen időtartam hiábavaló lejárta lényeges szerződésszegésnek minősül, és a vevőnek jogában áll elállni az adásvételi szerződéstől. A reklamáció benyújtásának pillanatának azt a pillanatot kell tekinteni, amikor a vevő akarata (a hibás teljesítéshez való jog gyakorlása) az eladó felé kifejezésre jut.
 3. Az eladó írásban tájékoztatja a vásárlót a reklamáció eredményéről.
 4. Nem illeti meg a hibás teljesítés joga a vevőt, ha a vevő a dolog átvétele előtt tudta, hogy a termék hibás, vagy ha a hibát maga a vevő okozta.
 5. Indokolt reklamáció esetén a vevőnek joga van a reklamáció alkalmazásával kapcsolatban felmerült, célirányosan felmerült költségeinek megtérítésére. A vásárló e jogával a jótállási idő lejártát követő egy hónapon belül élhet az eladóval.
 6. A reklamáció módjának megválasztása a vevőn múlik.
 7. A szerződő felek hibás teljesítésből eredő jogaira vonatkozó jogait és kötelezettségeit a Polgári Törvénykönyv 1914-1925., 2099-2117. és 2161-2174. §-ai, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 634/1992.

VIII.

Szállítás

 1. A szerződő felek minden írásos levelezést elektronikus levélben kézbesíthetnek egymásnak.
 2. A Vevő a levelezést a jelen feltételekben megadott e-mail címre kézbesíti az eladónak. Az eladó a leveleket a vevőnek az ügyfélfiókjában vagy a megrendelésben megadott e-mail címére kézbesíti.

IX.

A viták peren kívüli rendezése

 1. Az adásvételi szerződésből eredő fogyasztói viták peren kívüli rendezése a Cseh Kereskedelmi Felügyelet feladata, amelynek székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prága 2, azonosítószám: 000 20 869, internetcím: https: //adr.coi.cz/cs. A http://ec.europa.eu/consumers/odr címen található online vitarendezési platform használható az eladó és a vevő közötti, az adásvételi szerződésből eredő viták rendezésére.
 2. A Cseh Köztársaság Európai Fogyasztói Központja, székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prága 2, internetcím: http://www.evropskyspotrebitel.cz az Európai Parlament és a Tanács (EU) rendelete értelmében a kapcsolattartó pont ) Az online fogyasztói vitarendezésről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló 2013. május 21-i 524/2013 sz.
 3. Az eladó kereskedelmi engedély alapján jogosult árut értékesíteni. A kereskedelmi ellenőrzést a hatáskörébe tartozó illetékes kereskedelmi iroda végzi. A Cseh Kereskedelmi Felügyelet többek között meghatározott körben felügyeli a fogyasztóvédelemről szóló 634/1992. sz. törvény betartását.

X.

Záró rendelkezések

 1. Az eladó és a vevő közötti minden megállapodásra a Cseh Köztársaság jogrendje az irányadó. Ha az adásvételi szerződéssel létrejött kapcsolat nemzetközi elemet tartalmaz, akkor a felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolatra a Cseh Köztársaság joga az irányadó. Ez nem érinti az általánosan kötelező jogszabályokból eredő fogyasztói jogokat.
 2. A vevővel kapcsolatban az eladót nem köti semmilyen magatartási kódex az 1826. § (1) bekezdésének rendelkezései értelmében. e) pontja alapján a Ptk.
 3. Az Eladó weboldalával kapcsolatos minden jog, különösen a tartalom szerzői joga, beleértve az oldalelrendezést, fényképeket, filmeket, grafikákat, védjegyeket, logókat és egyéb tartalmakat és elemeket, az Eladót illeti meg. Tilos a weboldalt vagy annak egy részét az eladó hozzájárulása nélkül másolni, módosítani vagy egyéb módon felhasználni.
 4. Az Eladó nem vállal felelősséget azokért a hibákért, amelyek a webáruházban harmadik személyek beavatkozásából, vagy annak rendeltetésellenes használatából erednek. A vásárló a webáruház használata során nem alkalmazhat olyan eljárást, amely negatívan befolyásolhatja annak működését, és nem végezhet olyan tevékenységet, amely lehetővé tenné számára, vagy harmadik személy számára, hogy az internetes áruházat alkotó szoftvereket vagy egyéb összetevőket beavatkozzon vagy használja, jogosulatlanul használja a webáruházat, illetve annak részeit, szoftver berendezéseit oly módon, hogy az ellentétes annak céljával vagy rendeltetésével.
 5. A vevő ezennel átvállalja a körülmények megváltozásának kockázatát a Ptk. 1765. § (2) bekezdése értelmében.
 6. Az adásvételi szerződést a feltételekkel együtt az eladó elektronikus formában archiválja, és nem hozzáférhető.
 7. A feltételek szövegét az eladó megváltoztathatja, kiegészítheti. Ez a rendelkezés nem érinti a feltételek korábbi változatának hatálya alatt keletkezett jogokat és kötelezettségeket.
 8. A szerződéstől való elálláshoz szükséges formanyomtatvány mintát a feltételekhez csatoljuk.

 

Ezek a feltételek lépnek hatályba 7.11.2018

Piktogram
Piktogram
Piktogram
Piktogram
Piktogram
Blue Envelope